Sinh viên 5 tốt

Chương trình hiến máu tình nguyện “Sắc Đỏ Nông Lâm” năm 2017

28/03/2017 0

Thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2016 - 2017 và tình hình thực tế nhu cầu máu…

Sôi nổi và hào hứng với Ngày hội Thanh Niên Khỏe năm học 2016 –…

25/03/2017 0

Vào chiều ngày 25 tháng 3 năm 2017 vừa qua, Hội sinh viên Trường Đại học Nông Lâm đã tổ chức Ngày hội Thanh Niên…

Cùng đăng ký tham gia Ngày hội Thanh niên khỏe 2017

11/03/2017 0

Thực hiện chương trình công tác năm học 2016 - 2017, thiết thực lập thành tích chào mừng Tháng Thanh Niên 2017 và 86 năm…