Press "Enter" to skip to content

Alo! Đoàn – Hội nghe

Các bạn đoàn viên, hội viên, sinh viên thân mến!

Nhằm tạo kênh thông tin trực tuyến giữa Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trường với các bạn đoàn viên, sinh viên trường, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trường quyết định mở kênh thông tin “Alô! Đoàn – Hội nghe!“.

Các bạn có thể gửi câu hỏi trực tiếp về cho Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trường qua địa chỉ email: doanthanhnien@tuaf.edu.vn và/hoặc hoisinhvien@tuaf.edu.vn trên các lĩnh vực:

– Các thông tin về hoạt động Đoàn – Hội, các hoạt động ngoại khoá

– Các thông tin về việc làm, học bổng

– Các góp ý, hiến kế cho hoạt động Đoàn – Hội trường, khoa, lớp

– Các góp ý về hoạt động của nhà trường

– Các vấn đề bức xúc của sinh viên cần sự hỗ trợ của Đoàn – Hội trường

– Những chia sẻ về khó khăn trong học tập, sinh hoạt

– Các vấn đề liên quan đến an ninh trong nhà trường…

Sinh viên khi gửi ý kiến vui lòng ghi rõ: Họ và tên, khoa để đảm bảo tính chính danh, chính xác.

Chuyên mục sẽ chuyển đến các đơn vị liên quan, các vị lãnh đạo nhà trường để và giải đáp cho các bạn sinh viên trong vòng 24h kể từ khi chuyên mục nhận được ý kiến của sinh viên.

Vì sự phát triển của sinh viên trường, nhà trường, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường, chuyên mục rất mong nhận được nhiều ý kiến của các bạn sinh viên trường.