Khởi nghiệp Tin nhà trường 

Kế hoạch và thể lệ cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp trường ĐH Nông Lâm lần thứ nhất năm 2017

Trường Đại học Nông Lâm đã ban hành Quyết định số 177/QĐ-KHCN ngày 27 tháng 2 năm 2017 về việc ban hành Kế hoạch và Thể lệ cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp trường ĐHNL lần thứ nhất năm 2017. Cuộc thi được tổ chức nhằm tạo dựng và phát huy tinh thần khởi nghiệp, phát triển ý tưởng sáng tạo và khởi nghiệp, tạo sân chơi bổ ích, thực tiễn và hiệu quả cho sinh viên, học viên và cán bộ trẻ; tìm kiếm các ý tưởng khởi nghiệp…

Xem chi tiết