N.T. Vân - TT IELTS

N.T. Vân - TT IELTS 08/03/2017

Thực hiện kế hoạch công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2016-2017; nhằm thúc đẩy phong trào thi đua nâng cao chất lượng học tiếng Anh, đặc biệt khả năng tự tin trong giao tiếp bằng tiếng Anh cho sinh viên không chuyên, Ban Chấp hành Hội sinh viên ĐH Thái Nguyên […]

N.T. Vân - TT IELTS 22/11/2016

The event was attended by international students from Australia, Indonesia, South Korea, Laos, Philippines, Nigeria together with Vietnamese students under the Advanced Education Program. Evan Webb with Caitlyn O’Dea from Edith Cowan University Perth Australia serenaded everyone with a special song from their country. This was followed by a speech from Ms. Ly Thi Thuy […]