Hội Sinh viên Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
Tuyển đại biểu giao lưu Thanh niên Việt Nam – Hàn Quốc năm 2017
trong
Hỗ trợ sinh viên, Hội nhập, Tuổi trẻ cả nước https://i2.wp.com/tuoitre.tuaf.edu.vn/wp-content/uploads/2017/04/giaoluu_VN-Korea.jpg?fit=500%2C323 https://i2.wp.com/tuoitre.tuaf.edu.vn/wp-content/uploads/2017/04/giaoluu_VN-Korea.jpg?resize=500%2C280 Hội Sinh viên Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên 0 http://tuoitre.tuaf.edu.vn/ho-tro-sinh-vien/tuyen-dai-bieu-giao-luu-thanh-nien-viet-nam-han-quoc-nam-2017.html#respond
469

Tuyển đại biểu giao lưu Thanh niên Việt Nam – Hàn Quốc năm 2017

Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam tuyển 20 đại biểu tham gia Chương trình giao lưu thanh niên Việt Nam – Hàn Quốc năm 2017 được tổ…
Kế hoạch tổ chức Festival tiếng Anh không chuyên các trường Đại học thuộc ĐH Thái Nguyên năm 2017
trong
Hội nhập, Văn bản Hội https://i2.wp.com/tuoitre.tuaf.edu.vn/wp-content/uploads/2017/03/FestivalEng-2016-tuoitre.jpg?fit=660%2C377 https://i2.wp.com/tuoitre.tuaf.edu.vn/wp-content/uploads/2017/03/FestivalEng-2016-tuoitre.jpg?resize=500%2C280 Hội Sinh viên Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên 0 http://tuoitre.tuaf.edu.vn/van-ban/van-ban-hoi/ke-hoach-to-chuc-festival-tieng-anh-khong-chuyen-cac-truong-dai-hoc-thuoc-dh-thai-nguyen-nam-2017.html#respond
1345

Kế hoạch tổ chức Festival tiếng Anh không chuyên các trường Đại học thuộc ĐH Thái Nguyên năm 2017

Thực hiện kế hoạch công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2016-2017; nhằm thúc đẩy phong trào thi đua nâng cao chất lượng học tiếng Anh, đặc…
Cultural Night 2016: A Night To Celebrate Cultural Diversity
trong
Hội nhập, News, Tin Đoàn - Hội https://i0.wp.com/tuoitre.tuaf.edu.vn/wp-content/uploads/2016/11/pic-3-din.jpg?fit=660%2C262 https://i0.wp.com/tuoitre.tuaf.edu.vn/wp-content/uploads/2016/11/pic-3-din.jpg?resize=500%2C280 Hội Sinh viên Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên 0 http://tuoitre.tuaf.edu.vn/tin-tuc/tin-doan-hoi/cultural-night-2016-a-night-to-celebrate-cultural-diversity.html#respond
442

Cultural Night 2016: A Night To Celebrate Cultural Diversity

The event was attended by international students from Australia, Indonesia, South Korea, Laos, Philippines, Nigeria together with Vietnamese students under the Advanced Education Program. Evan Webb with Caitlyn O’Dea from…