Lục Thanh Sắc

Lục Thanh Sắc 13/05/2017

Thực hiện công tác đoàn hội năm học 2016 -2017,thực hiện kế hoạch và tình hình của CLB Môi trường. Tối ngày 12/5/2017, tại Giảng đường D103 – Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, đã diễn ra Hội nghị Kiện toàn BCN CLB Môi Trường nhiệm kì 2016 – 2017 CLB Môi trường được […]