Vào sáng ngày 4/3/2017 đã diễn ra lễ khai mạc “Giải bóng đá sinh viên năm 2017” chào mừng 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931…