Primary
Biểu trưng chính thức Đại hội Hội sinh viên trường lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 – 2020

Chúng tôi là đội ngũ Quản trị viên trang tin, những người trẻ với đam mê, nhiệt huyết vì các hoạt động và sự phát triển của tuổi trẻ nhà trường.