Press "Enter" to skip to content

Các tham luận trình bày tại Đại hội Đoàn trường nhiệm kỳ 2017-2019

Một nội dung không thể thiếu trong chương trình Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường ĐH Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên, đó là nội dung các tham luận. Trong nội dung bài viết này, BTC sẽ gửi tới quý độc giả toàn văn các bài tham luận được trình bày tại Đại hội. Nội dung các tham luận tập trung làm rõ các trọng điểm, nội dung hoạt động của công tác Đoàn thanh niên nhà trường trong những năm vừa qua.

  1. Tham luận “Đoàn viên thanh niên trường ĐH Nông lâm với công tác Phát triển Đảng”
  2. Tham luận “Thúc đẩy ý tưởng sáng tạo và khởi nghiệp của sinh viên trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên”
  3. Tham luận “Đoàn viên thanh niên trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên – những thuận lợi và thách thức trên đà hội nhập”

 

Bài viết đang được tiếp tục cập nhật….!!!

Để lại bình luận của bạn tại đây

bình luận

Comments are closed.