Press "Enter" to skip to content

CLB Môi trường tổ chức “Thứ 7 Xanh” đầy ý nghĩa

Ngày 25/11/2017 Được sự cho phép của BCH Hội sinh viên – Ban quản lý KTX K, A trường Đại Học Nông Lâm. CLB Môi Trường đã tổ chức thu gom ve chai, giấy vụn ở các khu KTX.

Hình ảnh thu gom ở KTX K

Mặc dù thời thiết của mùa đông khá lạnh nhưng các bạn TNV trong CLB rất nhiệt tình tham gia. Trong quá trinh tham gia các bạn TNV giao lưu, tự tin, đoàn kết hơn. Đây là hoạt động thường kỳ của CLB, những hành động nhỏ mang ý nghĩa lớn vì mục đích bảo vệ môi trường ở các khu KTX nói riêng và tỉnh Thái nguyên nói chung. CLB đã thu gom được 14kg/chai lọ, 5kg/giấy và 1 vài vật liệu khác tổng số bán được là 202k. CLB Môi Trường “Sinh viên xanh -Vì môi trường xanh”

Một số hình ảnh khác:

Để lại bình luận của bạn tại đây

bình luận

Comments are closed.