CLB Sách và Hành động

YTUAFadmin 08/05/2017

       Sự kiện chạy bộ là hoạt động hàng tháng do câu lạc bộ Sách và Hành động của trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên tổ chức. Cuộc chạy bộ nhằm mục đích quảng bá cho Sách và Hành động ở Thái Nguyên, rèn luyện sức khỏe, xây dựng tinh thần đoàn kết giữa […]

YTUAFadmin 24/02/2017

Dự án Sách và Hành động là dự án phi lợi nhuận ra đời vào năm 2014 với sứ mệnh cổ vũ văn hóa đọc và nâng cao tinh thần hành động trong giới trẻ. Chúng mình nhận thức được rằng tri thức từ những cuốn sách và tinh thần hành động quyết liệt là […]