Hội Sinh viên Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
CLB Cầu lông dành giải cao tại Giải cầu lông các câu lạc bộ T.P Thái Nguyên mở rộng lần thứ nhất
trong
CLB Cầu lông, Tin Đoàn - Hội, Văn hóa - Văn nghệ - TDTT https://i1.wp.com/tuoitre.tuaf.edu.vn/wp-content/uploads/2016/11/CLB_caulong_2016.jpeg?fit=640%2C240 https://i1.wp.com/tuoitre.tuaf.edu.vn/wp-content/uploads/2016/11/CLB_caulong_2016.jpeg?resize=500%2C240 Hội Sinh viên Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên 0 http://tuoitre.tuaf.edu.vn/tin-tuc/tin-doan-hoi/clb-cau-long-danh-giai-cao-tai-giai-cau-long-cac-cau-lac-bo-t-p-thai-nguyen-mo-rong-lan-thu-nhat.html#respond
519

CLB Cầu lông dành giải cao tại Giải cầu lông các câu lạc bộ T.P Thái Nguyên mở rộng lần thứ nhất

Được diễn ra từ ngày 22/10/2016 đến 23/10 /2016 tại Nhà thi đấu tỉnh Thái Nguyên, giải Cầu lông các Câu lạc bộ Thành phố Thái Nguyên mở rộng lần…
Giới thiệu CLB Cầu lông – Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
trong
, CLB Cầu lông https://i0.wp.com/tuoitre.tuaf.edu.vn/wp-content/uploads/2017/05/clb_caulong3.jpg?fit=660%2C377 https://i0.wp.com/tuoitre.tuaf.edu.vn/wp-content/uploads/2017/05/clb_caulong3.jpg?resize=500%2C280 Hội Sinh viên Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên 1 http://tuoitre.tuaf.edu.vn/cau-lac-bo/cau-lac-bo-the-thao/clb-cau-long/gioi-thieu-clb-cau-long-truong-dai-hoc-nong-lam-thai-nguyen.html#comments
1595

Giới thiệu CLB Cầu lông – Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Câu lạc bộ cầu lông Nông Lâm là một bộ phận trực thuộc Trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên. Được thành lập năm 2012 là nơi tập hợp những…