Giới thiệu về câu lạc bộ võ thuật Teakwondo

Giới thiệu về câu lạc bộ võ thuật Teakwondo

I/ Giới thiệu CLB võ Thuật Taekwondo trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên là một trong những câu lạc bộ võ thuật đầu tiền được thành lập đành cho cac bạn sinh viên yêu thể dục thể thao rèn...
read more