Câu lạc bộ tiếng anh khoa Quản lý Tài nguyên – RMF English Club

Câu lạc bộ tiếng anh khoa Quản lý Tài nguyên – RMF English Club

Trải qua hơn 3 tháng hoạt động, CLB Tiếng anh khoa Quản lý tài nguyên trường Đại học Nông lâm Thái nguyên đã tạo được một không gian giao lưu học tập tiếng anh cho các bạn sinh viên vô...
read more
Ra mắt Câu lạc bộ RMF English Club

Ra mắt Câu lạc bộ RMF English Club

Để đẩy mạnh phong trào giao tiếp Tiếng Anh của khoa Quản lý tài nguyên cũng như trong toàn trường, nhằm tạo điều kiện cho sinh viên được rèn luyện và phần phát triển kỹ năng phản xạ nghe nói...
read more