CLB Học tập

YTUAFadmin 17/01/2017

Để đẩy mạnh phong trào giao tiếp Tiếng Anh của khoa Quản lý tài nguyên cũng như trong toàn trường, nhằm tạo điều kiện cho sinh viên được rèn luyện và phần phát triển kỹ năng phản xạ nghe nói tiếng Anh đồng thời gắn kết các bạn nhằm cùng nhau xây dựng một môi […]