Hội Sinh viên Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
Câu lạc bộ tiếng anh khoa Quản lý Tài nguyên – RMF English Club
trong
RMF English Club https://i2.wp.com/tuoitre.tuaf.edu.vn/wp-content/uploads/2017/05/RMF_English_Club.jpg?fit=660%2C377 https://i2.wp.com/tuoitre.tuaf.edu.vn/wp-content/uploads/2017/05/RMF_English_Club.jpg?resize=500%2C280 Hội Sinh viên Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên 0 http://tuoitre.tuaf.edu.vn/cau-lac-bo/clb-hoc-tap/rmf-english-club/cau-lac-bo-tieng-anh-khoa-quan-ly-tai-nguyen-rmf-english-club.html#respond
874

Câu lạc bộ tiếng anh khoa Quản lý Tài nguyên – RMF English Club

Trải qua hơn 3 tháng hoạt động, CLB Tiếng anh khoa Quản lý tài nguyên trường Đại học Nông lâm Thái nguyên đã tạo được một không gian giao lưu…
Ra mắt Câu lạc bộ RMF English Club
trong
RMF English Club, Tin Đoàn - Hội https://i0.wp.com/tuoitre.tuaf.edu.vn/wp-content/uploads/2017/01/RMF-english-club.jpg?fit=660%2C377 https://i0.wp.com/tuoitre.tuaf.edu.vn/wp-content/uploads/2017/01/RMF-english-club.jpg?resize=500%2C280 Hội Sinh viên Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên 1 http://tuoitre.tuaf.edu.vn/tin-tuc/tin-doan-hoi/ra-mat-cau-lac-bo-rmf-english-club.html#comments
644

Ra mắt Câu lạc bộ RMF English Club

Để đẩy mạnh phong trào giao tiếp Tiếng Anh của khoa Quản lý tài nguyên cũng như trong toàn trường, nhằm tạo điều kiện cho sinh viên được rèn luyện…