Primary

Category : RMF English Club

Nearly 4 years ago

Câu lạc bộ tiếng anh khoa Quản lý Tài nguyên – RMF English Club

Trải qua hơn 3 tháng hoạt động, CLB Tiếng anh khoa Quản lý tài nguyên trường Đại học Nông lâm Thái nguyên đã tạo

Nearly 4 years ago

Ra mắt Câu lạc bộ RMF English Club

Để đẩy mạnh phong trào giao tiếp Tiếng Anh của khoa Quản lý tài nguyên cũng như trong toàn trường, nhằm tạo điều kiện