Giới thiệu Đội An ninh xung kích

Giới thiệu Đội An ninh xung kích

Đội An ninh xung kích (ANXK) là tập hợp những bạn trẻ, những sinh viên trẻ trung và nhiệt huyết trong trường tham gia tích cực vào công tác đảm bảo an ninh trật tự các khu Ký túc xá,...
read more