Đội An ninh xung kích

YTUAFadmin 31/03/2017

Đội An ninh xung kích (ANXK) là tập hợp những bạn trẻ, những sinh viên trẻ trung và nhiệt huyết trong trường tham gia tích cực vào công tác đảm bảo an ninh trật tự các khu Ký túc xá, các khu vực trong trường, tham gia tích cực hỗ trợ công tác tổ chức […]