Đội An ninh xung kích 

Giới thiệu Đội An ninh xung kích

Đội An ninh xung kích (ANXK) là tập hợp những bạn trẻ, những sinh viên trẻ trung và nhiệt huyết trong trường tham gia tích cực vào công tác đảm bảo an ninh trật tự các khu Ký túc xá, các khu vực trong trường, tham gia tích cực hỗ trợ công tác tổ chức các sự kiện, chương trình lớn nhỏ do Nhà trường và tổ chức Đoàn thanh niên, Hội sinh viên tổ chức. Đây là một đội có vai trò quan trọng và có những cống hiến…

Xem chi tiết