Hội Sinh viên Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
Hướng dẫn đăng ký tham gia và bình chọn TUAF’s Beauty 2016
trong
Tin Đoàn - Hội, Đội Phát thanh Thanh niên https://i0.wp.com/tuoitre.tuaf.edu.vn/wp-content/uploads/2016/12/online_voting_image_1_w_755.jpg?fit=660%2C396 https://i0.wp.com/tuoitre.tuaf.edu.vn/wp-content/uploads/2016/12/online_voting_image_1_w_755.jpg?resize=500%2C280 Hội Sinh viên Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên 1 http://tuoitre.tuaf.edu.vn/tin-tuc/tin-doan-hoi/huong-dan-dang-ky-tham-gia-va-binh-chon-tuafs-beauty-2016.html#comments
755

Hướng dẫn đăng ký tham gia và bình chọn TUAF’s Beauty 2016

TUAF's Beauty là cuộc thi ảnh trực tuyến qua mạng xã hội nhằm tôn vinh những hình ảnh đẹp về mái trường, những hành động đẹp cần được lan tỏa,…
Kế hoạch và Thể lệ cuộc thi ảnh TUAF’s Beauty 2016
trong
Tin Đoàn - Hội, Văn bản Hội, Đội Phát thanh Thanh niên https://i0.wp.com/tuoitre.tuaf.edu.vn/wp-content/uploads/2016/12/TUAF-beauty-medium.jpg?fit=600%2C399 https://i0.wp.com/tuoitre.tuaf.edu.vn/wp-content/uploads/2016/12/TUAF-beauty-medium.jpg?resize=500%2C280 Hội Sinh viên Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên 1 http://tuoitre.tuaf.edu.vn/tin-tuc/tin-doan-hoi/ke-hoach-va-the-le-cuoc-thi-anh-tuafs-beauty-2016.html#comments
355

Kế hoạch và Thể lệ cuộc thi ảnh TUAF’s Beauty 2016

Hướng đến kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống học sinh sinh viên Việt Nam và Hội sinh viên Việt Nam, nhằm tôn vinh và lan tỏa vẻ đẹp của…
Giới thiệu về Đội Phát thanh Thanh niên
trong
Đội Phát thanh Thanh niên https://i0.wp.com/tuoitre.tuaf.edu.vn/wp-content/uploads/2017/03/doi_phat_thanh_thanh_nien.jpg?fit=660%2C377 https://i0.wp.com/tuoitre.tuaf.edu.vn/wp-content/uploads/2017/03/doi_phat_thanh_thanh_nien.jpg?resize=500%2C280 Hội Sinh viên Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên 0 http://tuoitre.tuaf.edu.vn/doinhom/doi-phat-thanh-thanh-nien/gioi-thieu-ve-doi-phat-thanh-thanh-nien.html#respond
528

Giới thiệu về Đội Phát thanh Thanh niên

Đội phát thanh thanh niên (PTTN) trường ĐHNL được thành lập vào ngày 29 tháng 4 năm 2016 trực thuộc Hội sinh viên Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên.…