Hội Sinh viên Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
Chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đoàn TN – Hội SV trường Đại học Nông Lâm

Chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đoàn TN – Hội SV trường Đại học Nông Lâm

Cùng với các khoa/bộ môn, các Phòng ban chức năng trong Nhà trường, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên tham gia góp ý, đề xuất các vấn đề liên…
Tầm nhìn, sứ mạng của Đoàn TN – Hội sinh viên ĐH Nông Lâm
trong
Giới thiệu, Hội sinh viên, Đoàn thanh niên https://i0.wp.com/tuoitre.tuaf.edu.vn/wp-content/uploads/2016/12/logo-doan-tuoi-tre-tuaf.jpg?fit=450%2C300 https://i0.wp.com/tuoitre.tuaf.edu.vn/wp-content/uploads/2016/12/logo-doan-tuoi-tre-tuaf.jpg?resize=450%2C280 Hội Sinh viên Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên 0 http://tuoitre.tuaf.edu.vn/gioi-thieu/tam-nhin-su-mang-cua-doan-tn-hoi-sinh-vien-dh-nong-lam.html#respond
712

Tầm nhìn, sứ mạng của Đoàn TN – Hội sinh viên ĐH Nông Lâm

Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên là tổ chức chính trị – xã hội rộng khắp và là một trong…
Danh sách BCH Đoàn trường nhiệm kỳ 2017-2019
trong
Giới thiệu, Văn bản Đoàn, Đoàn thanh niên https://i0.wp.com/tuoitre.tuaf.edu.vn/wp-content/uploads/2016/12/logo-doan-tuoi-tre-tuaf.jpg?fit=450%2C300 https://i0.wp.com/tuoitre.tuaf.edu.vn/wp-content/uploads/2016/12/logo-doan-tuoi-tre-tuaf.jpg?resize=450%2C280 Hội Sinh viên Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên 1 http://tuoitre.tuaf.edu.vn/gioi-thieu/danh-sach-bch-doan-truong-nhiem-ky-2017-2019.html#comments
170

Danh sách BCH Đoàn trường nhiệm kỳ 2017-2019

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Nông Lâm lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2017 – 2019 thành công tốt đẹp. Đại hội đã lựa…
Nhân sự Hội sinh viên Trường ĐH Nông Lâm
trong
Giới thiệu, Hội sinh viên https://i2.wp.com/tuoitre.tuaf.edu.vn/wp-content/uploads/2016/09/1-6f7e0.jpg?fit=460%2C324 https://i2.wp.com/tuoitre.tuaf.edu.vn/wp-content/uploads/2016/09/1-6f7e0.jpg?resize=460%2C280 Hội Sinh viên Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên 0 http://tuoitre.tuaf.edu.vn/gioi-thieu/co-cau-nhan-su-hoi-sinh-vien-truong-dh-nong-lam.html#respond
380

Nhân sự Hội sinh viên Trường ĐH Nông Lâm

Ban chấp hành Hội sinh viên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên nhiệm kỳ VII (2016 – 2018) gồm: TT Họ và tên Năm sinh Dân tộc Đảng, Đoàn…
Tổ chức Hội sinh viên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
trong
Giới thiệu, Hội sinh viên https://i2.wp.com/tuoitre.tuaf.edu.vn/wp-content/uploads/2016/09/1-6f7e0.jpg?fit=460%2C324 https://i2.wp.com/tuoitre.tuaf.edu.vn/wp-content/uploads/2016/09/1-6f7e0.jpg?resize=460%2C280 Hội Sinh viên Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên 0 http://tuoitre.tuaf.edu.vn/gioi-thieu/co-cau-to-chuc-hoi-sinh-vien-truong-dai-hoc-nong-lam-thai-nguyen.html#respond
1505

Tổ chức Hội sinh viên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Cơ cấu tổ chức Hội Sinh viên trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên - ĐH Thái Nguyên gồm 1 BCH Hội Sinh viên trường, 08 LCH Sinh viên Khoa/Trung…