Hội Sinh viên Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
Chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đoàn TN – Hội SV trường Đại học Nông Lâm

Chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đoàn TN – Hội SV trường Đại học Nông Lâm

Cùng với các khoa/bộ môn, các Phòng ban chức năng trong Nhà trường, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên tham gia góp ý, đề xuất các vấn đề liên…
Tầm nhìn, sứ mạng của Đoàn TN – Hội sinh viên ĐH Nông Lâm
trong
Giới thiệu, Hội sinh viên, Đoàn thanh niên https://i0.wp.com/tuoitre.tuaf.edu.vn/wp-content/uploads/2016/12/logo-doan-tuoi-tre-tuaf.jpg?fit=450%2C300 https://i0.wp.com/tuoitre.tuaf.edu.vn/wp-content/uploads/2016/12/logo-doan-tuoi-tre-tuaf.jpg?resize=450%2C280 Hội Sinh viên Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên 0 http://tuoitre.tuaf.edu.vn/gioi-thieu/tam-nhin-su-mang-cua-doan-tn-hoi-sinh-vien-dh-nong-lam.html#respond
712

Tầm nhìn, sứ mạng của Đoàn TN – Hội sinh viên ĐH Nông Lâm

Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên là tổ chức chính trị – xã hội rộng khắp và là một trong…
Danh sách BCH Đoàn trường nhiệm kỳ 2017-2019
trong
Giới thiệu, Văn bản Đoàn, Đoàn thanh niên https://i0.wp.com/tuoitre.tuaf.edu.vn/wp-content/uploads/2016/12/logo-doan-tuoi-tre-tuaf.jpg?fit=450%2C300 https://i0.wp.com/tuoitre.tuaf.edu.vn/wp-content/uploads/2016/12/logo-doan-tuoi-tre-tuaf.jpg?resize=450%2C280 Hội Sinh viên Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên 1 http://tuoitre.tuaf.edu.vn/gioi-thieu/danh-sach-bch-doan-truong-nhiem-ky-2017-2019.html#comments
170

Danh sách BCH Đoàn trường nhiệm kỳ 2017-2019

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Nông Lâm lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2017 – 2019 thành công tốt đẹp. Đại hội đã lựa…
Cơ cấu tổ chức Đoàn trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên
trong
Giới thiệu, Đoàn thanh niên https://i0.wp.com/tuoitre.tuaf.edu.vn/wp-content/uploads/2016/12/logo-doan-tuoi-tre-tuaf.jpg?fit=450%2C300 https://i0.wp.com/tuoitre.tuaf.edu.vn/wp-content/uploads/2016/12/logo-doan-tuoi-tre-tuaf.jpg?resize=450%2C280 Hội Sinh viên Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên 0 http://tuoitre.tuaf.edu.vn/gioi-thieu/co-cau-to-chuc-doan-truong-dh-nong-lam-thai-nguyen.html#respond
298

Cơ cấu tổ chức Đoàn trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên

Theo số liệu tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2016, tổng số đoàn viên đang sinh hoạt tại trường là 6.920 đoàn viên thuộc 09 liên chi đoàn (LCĐ)…
Giới thiệu Đoàn thanh niên Trường ĐH Nông lâm Thái Nguyên
trong
Giới thiệu, Đoàn thanh niên https://i0.wp.com/tuoitre.tuaf.edu.vn/wp-content/uploads/2017/05/Doan.jpg?fit=660%2C377 https://i0.wp.com/tuoitre.tuaf.edu.vn/wp-content/uploads/2017/05/Doan.jpg?resize=500%2C280 Hội Sinh viên Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên 0 http://tuoitre.tuaf.edu.vn/gioi-thieu/gioi-thieu-doan-thanh-nien-truong-dh-nong-lam-thai-nguyen.html#respond
1417

Giới thiệu Đoàn thanh niên Trường ĐH Nông lâm Thái Nguyên

Đoàn Thanh niên Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên là tổ chức đoàn thể của tuổi trẻ giảng viên, cán bộ, viên chức, công nhân viên…