Giới thiệu Hội sinh viên Đoàn thanh niên 

Chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đoàn TN – Hội SV trường Đại học Nông Lâm

Cùng với các khoa/bộ môn, các Phòng ban chức năng trong Nhà trường, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên tham gia góp ý, đề xuất các vấn đề liên quan đến sinh viên; tham gia tuyên truyền vận động và tổ chức cho đoàn viên, hội viên, sinh viên thực hiện các hoạt động của Nhà trường; giữ mối quan hệ chặt chẽ với các đoàn thể, các tổ chức chính trị – xã hội trong và ngoài trường, Đại học Thái Nguyên, Tỉnh đoàn Thái Nguyên để thực…

Xem chi tiết
Giới thiệu Hội sinh viên Đoàn thanh niên 

Tầm nhìn, sứ mạng của Đoàn TN – Hội sinh viên ĐH Nông Lâm

Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên là tổ chức chính trị – xã hội rộng khắp và là một trong những đơn vị trực thuộc Nhà trường có vai trò quan trọng trong công tác sinh viên, xây dựng và phát huy văn hóa đại học. Để hoàn thành vai trò đó, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Nhà trường có những tầm nhìn và sứ mạng như sau:             TẦM NHÌN Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên…

Xem chi tiết
Giới thiệu Hội sinh viên 

Nhân sự Hội sinh viên Trường ĐH Nông Lâm

Ban chấp hành Hội sinh viên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên nhiệm kỳ VII (2016 – 2018) gồm: TT Họ và tên Năm sinh Dân tộc Đảng, Đoàn Trình độ Đơn vị  Chuyên môn Nam Nữ Đảng viên Đoàn viên Chuyên môn Đoàn TN Hội SV 1 Trương Nguyên Hậu 1991   Kinh   X Cử nhân QLTN   UV BCH 2 Nguyễn Xuân Huy 1995   Kinh   X SV năm thứ 2 NH   UV BCH 3 Dương T. Thu Huyền   1991 Kinh X  …

Xem chi tiết
Giới thiệu Hội sinh viên 

Tổ chức Hội sinh viên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Cơ cấu tổ chức Hội Sinh viên trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên – ĐH Thái Nguyên gồm 1 BCH Hội Sinh viên trường, 08 LCH Sinh viên Khoa/Trung tâm, 9 CLB/Đội/Nhóm Sở thích cấp trường, và các CLB/Đội/Nhóm học thuật trực thuộc LCH Sinh viên các Khoa chuyên ngành. Theo số liệu cập nhật cuối tháng 12 năm 2016: –       Tổng số sinh viên: 6960 sinh viên (chính quy); –       Tổng số Hội viên: 6960 hội viên; –        Tổng số Liên chi Hội trực thuộc: 09 Liên chi Hội –       Tổng…

Xem chi tiết