Việc làm – Tuyển dụng

YTUAFadmin 19/07/2016

KHẢO SÁT PAPI 2016 TUYỂN PHỎNG VẤN VIÊN (Thông tin tuyển dụng: http://bit.ly/29PJfBb) Khảo sát Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính Công cấp Tỉnh – PAPI là cuộc khảo sát xã hội học lớn nhất tại Việt Nam tập trung tìm hiểu hiệu quả công tác điều hành, thực thi chính sách, […]