Việc làm - Tuyển dụng 

Tuyển phỏng vấn viên khảo sát Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp Tỉnh năm 2016

KHẢO SÁT PAPI 2016 TUYỂN PHỎNG VẤN VIÊN (Thông tin tuyển dụng: http://bit.ly/29PJfBb) Khảo sát Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính Công cấp Tỉnh – PAPI là cuộc khảo sát xã hội học lớn nhất tại Việt Nam tập trung tìm hiểu hiệu quả công tác điều hành, thực thi chính sách, cung ứng dịch vụ công ở khắp 63 tỉnh thành trên toàn quốc. Cho đến nay, Chỉ số PAPI đã thu thập và phản ánh trải nghiệm của gần 75.000 người dân. Khảo sát PAPI…

Xem chi tiết
Việc làm - Tuyển dụng 

Thực tập hưởng lương tại Tổ chức lương thực và nông nghiệp Liên hiệp quốc năm 2016

Bạn có muốn làm việc cho một tổ chức quốc tế? Bạn có sẵn sàng để bắt tay vào một cơ hội thử thách này sẽ làm giàu cho cá nhân cũng như kinh nghiệm chuyên môn của bạn? Nếu vậy, hãy xem xét vị trí thực tập tại tại Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO). FAO mang đến cơ hội thực tập tại trụ sở và văn phòng phân cấp trên toàn thế giới để cung cấp cơ hội thực hành cho sinh viên…

Xem chi tiết