Giáo dục chính trị tư tưởng

YTUAFadmin 20/11/2017

Hiếu học và Tôn sư trọng đạo là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Từ xưa tới nay, dân ta luôn nhớ câu ca rằng “Muốn sang thì bắc cầu Kiều, muốn con hay chữ thì yêu mến thầy”; “Không thày đố mày làm nên”,… Nói đến người thầy, ai ai cũng đều kính trọng, biết ơn với lòng thành […]