Giáo dục chính trị tư tưởng

YTUAFadmin 09/01/2017

Thực hiện Kế hoạch công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2016 – 2017; Thiết thực chào mừng kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống HSSV Việt Nam (09/01/19050 – 09/01/2017), sáng ngày 7/1/2017 tại Hội trường A, Hội Sinh viên Trường Đại học Nông Lâm tổ chức Chương trình kỷ niệm 67 năm […]

YTUAFadmin 28/11/2016

Đảng ủy Đại học Thái Nguyên vừa ban hành Quyết định số 93/QĐ-BTV và 94/QĐ-BTV về việc Mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng quần chúng kết nạp Đảng và Đảng viên mới trong tháng 12 năm 2016. Theo đó: 1. Lớp bồi dưỡng lý luận dành cho đảng viên […]

YTUAFadmin 10/10/2016

Thực hiện Kế hoạch số 18-KH/TU ngày 26/8/2016 của Tỉnh ủy Thái Nguyên, Kế hoạch số 10-KH/TU ngày 07/9/2016 của Đảng ủy Đại học Thái Nguyên về việc tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu lịch sử 80 năm Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên (1936-2016), Đảng ủy trường Đại học Nông Lâm xây dựng kế […]