Phát triển Đảng

Mở lớp bồi dưỡng chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng và đảng viên mới đợt tháng 5 năm 2017

Công văn của Đảng ủy Trường ĐH Nông lâm gửi các chi bộ về việc lập danh sách các quần chúng ưu tú thuộc đối tượng kết nạp Đảng và đảng viên mới chưa học lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, gửi về Ban Tổ chức đảng ủy trường (qua VP Đảng ủy) trước ngày 5 tháng 5 năm …

Đọc thêm

Quyết định mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho quần chúng đối tượng kết nạp Đảng và đảng viên mới

Đảng ủy Đại học Thái Nguyên vừa ban hành Quyết định số 93/QĐ-BTV và 94/QĐ-BTV về việc Mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng quần chúng kết nạp Đảng và Đảng viên mới trong tháng 12 năm 2016. Theo đó: 1. Lớp bồi dưỡng lý luận dành cho đảng viên mới: Thời gian học tập: …

Đọc thêm

Hướng dẫn tiêu chuẩn và hồ sơ xét kết nạp Đảng tại trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên

Bài viết xin giới thiệu Hướng dẫn số 01-HD/BTCĐU ban hành ngày 15 tháng 8 năm 2016 của  Ban tổ chức Đảng ủy Đại học Thái Nguyên về Hướng dẫn tiêu chuẩn và hồ sơ xét kết nạp Đảng. Ngoài ra, trong Hướng dẫn còn có ban hành các mẫu 1-KNĐ (Đơn xin vào Đảng), Mẫu 2 – KNĐ (Lý …

Đọc thêm