Phát triển Đảng

YTUAFadmin 10/04/2017

Công văn của Đảng ủy Trường ĐH Nông lâm gửi các chi bộ về việc lập danh sách các quần chúng ưu tú thuộc đối tượng kết nạp Đảng và đảng viên mới chưa học lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, gửi về Ban Tổ chức đảng ủy trường (qua VP Đảng ủy) trước […]

YTUAFadmin 28/11/2016

Đảng ủy Đại học Thái Nguyên vừa ban hành Quyết định số 93/QĐ-BTV và 94/QĐ-BTV về việc Mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng quần chúng kết nạp Đảng và Đảng viên mới trong tháng 12 năm 2016. Theo đó: 1. Lớp bồi dưỡng lý luận dành cho đảng viên […]