Hội Sinh viên Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
Quyết định công nhân danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Tỉnh năm học 2016 – 2017

Quyết định công nhân danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Tỉnh năm học 2016 – 2017

Theo Quyết định số 39-QĐ/HSV ban hành ngày 10 tháng 01 năm 2018 của Hội sinh viên Việt Nam tỉnh Thái Nguyên V/v Công nhận danh hiệu Sinh viên 5…
Quyết định trao tặng danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp TW và Giải thưởng Sao Tháng Giêng năm 2017

Quyết định trao tặng danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp TW và Giải thưởng Sao Tháng Giêng năm 2017

Danh hiệu Sinh viên 5 tốt và Tập thể Sinh viên 5 tốt, Giải thưởng Sao Tháng Giêng là các giải thưởng và danh hiệu được Trung ương Hội SInh…
Sinh viên Trần Văn Đông giành danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương và Giải thưởng Sao Tháng Giêng năm 2017

Sinh viên Trần Văn Đông giành danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương và Giải thưởng Sao Tháng Giêng năm 2017

Xin chúc mừng bạn Trần Văn Đông - sinh viên lớp 46 QLDĐ N01 - Khoa Quản lý tài nguyên - Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên…
Thông báo nhận chứng nhận Thanh Niên Khỏe năm học 2017 – 2018 (đợt 1)
trong
Sinh viên 5 tốt, Tin tức, Văn hóa - Văn nghệ - TDTT https://i0.wp.com/tuoitre.tuaf.edu.vn/wp-content/uploads/2017/12/giay_chung_nhan_thanh_nien_khoe_2017_2018_tuaf.jpg?fit=660%2C371 https://i0.wp.com/tuoitre.tuaf.edu.vn/wp-content/uploads/2017/12/giay_chung_nhan_thanh_nien_khoe_2017_2018_tuaf.jpg?resize=500%2C280 Hội Sinh viên Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên 0 http://tuoitre.tuaf.edu.vn/tin-tuc/thong-bao-nhan-chung-nhan-thanh-nien-khoe-nam-hoc-2017-2018-dot-1.html#respond
325

Thông báo nhận chứng nhận Thanh Niên Khỏe năm học 2017 – 2018 (đợt 1)

Văn phòng Hội SV trường trân trọng thông báo: Hiện đã có giấy chứng nhận Thanh Niên Khỏe năm học 2017 - 2018 cho những bạn đã thi đấu và đạt…
Gia hạn thời gian nộp hồ sơ Sinh viên 5 tốt cấp Tỉnh năm 2017

Gia hạn thời gian nộp hồ sơ Sinh viên 5 tốt cấp Tỉnh năm 2017

Đại học Thái Nguyên và Hội SV tỉnh Thái Nguyên vừa ra thông báo cho phép gia hạn thời gian nộp hồ sơ "Sinh viên 5 tốt" cấp tỉnh năm…
Tiêu chuẩn và yêu cầu minh chứng hồ sơ “Sinh viên 5 tốt” các cấp năm học 2016 – 2017

Tiêu chuẩn và yêu cầu minh chứng hồ sơ “Sinh viên 5 tốt” các cấp năm học 2016 – 2017

Nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho việc chuẩn bị/bổ sung và hoàn thiện các hồ sơ xét tặng danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" các cấp năm học 2016…
Kết quả sơ loại xét hồ sơ Sinh viên 5 tốt các cấp năm học 2016 – 2017

Kết quả sơ loại xét hồ sơ Sinh viên 5 tốt các cấp năm học 2016 – 2017

Căn cứ kết quả cuộc họp xét hồ sơ Sinh viên 5 tốt các cấp năm học 2016 - 2017 được tiến hành vào ngày 17/11/2017. Ban Chấp hành Hội…