Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Sinh viên 5 tốt”

Giới thiệu phong trào Sinh viên 5 tốt

Phong trào Sinh viên 5 tốt là phong trào lớn của Hội Sinh viên Việt Nam, nhằm xây dựng một sinh viên toàn diện đảm bảo 5 tiêu chí: Đạo đức tốt (ethic), Học tập tốt (academic accomplishment), Thể lực tốt (Physical fitness), Tình nguyện tốt (Volunteer), Hội nhập tốt (Integrate).

Tại Đại hội Đại biểu Toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần IX diễn ra tại Hà Nội vào ngày 26 – 28/12/2013 vừa qua đã xác lập chuyển cuộc vận động Sinh viên 5 tốt thành phong trào “Sinh viên 5 tốt”, trong đó chuyển đổi tiêu chí “Kỹ năng tốt” thành tiêu chí “Tình nguyện tốt”.

Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” là một danh hiệu cao quý của sinh viên Việt Nam, “Sinh viên 5 tốt” đã được đưa vào hệ thống khen thưởng cấp Quốc Gia, là cơ sở quan trọng cho việc xét học bổng, du học, tuyển dụng, xét ở ký túc xá… “Sinh viên 5 tốt” là danh hiệu dành cho sinh viên có uy tín, là minh chứng cho sự nỗ lực, cố gắng trong mỗi cá nhân sinh viên để rèn luyện, hoàn thiện bản thân.

Với những gì Đại hội đã xác lập, có thể nói phòng trào Sinh viên 5 tốt sẽ là phong trào chủ đạo trong việc thiết kế toàn bộ các hoạt động của Hội sinh viên, phấn đấu xây dựng một người sinh viên toàn diện, trang bị những hành trang cần thiết để bước vào xã hội và hội nhập quốc tế.

 

Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên là một trong những đơn vị đi đầu về số lượng sinh viên 5 tốt, tập thể sinh viên 5 tốt trong khối ĐH Thái Nguyên.

BAN TRUYỀN THÔNG HSV