Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Văn bản Hội”

Biểu trưng chính thức Đại hội Hội sinh viên trường lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 – 2020

Với khẩu hiệu hành động: “Sinh viên trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên: Bản lĩnh – Trí tuệ – Tiên phong – Lập nghiệp”, Đại hội Hội SVVN Trường ĐH Nông Lâm sẽ được diễn ra vào ngày 19 tháng 5 năm 2018, đúng vào dịp kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; Hướng tới Đại hội Hội sinh viên Đại học Thái Nguyên lần thứ III, Đại hội Hội sinh viên tỉnh Thái Nguyên lần thứ III và Đại hội Hội sinh viên Việt Nam lần thứ X (2018 – 2023).

Đại hội được tổ chức nhằm tổng kết đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội sinh viên nhà trường lần thứ VII (nhiệm kỳ 2015 – 2018); Thảo luận góp ý dự thảo báo cáo chính trị của Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X; Hiệp thương bầu ra ban chấp hành, ban kiểm tra Hội sinh viên trường và Hiệp thương bầu đại biểu đi dự đại hội đại biểu Hội sinh viên ĐHTN lần thứ III.

BCH Hội sinh viên nhà trường xin trân trọng công bố biểu trưng chính thức của Đại hội Hội sinh viên Việt Nam trường ĐH Nông Lâm (ĐH Thái Nguyên). Biểu trưng được dùng chính thức trong các văn kiện, tài liệu phục vụ công tác thông tin tuyên truyền phục vụ đại hội.

Biểu trưng chính thức của Đại hội Hội sinh viên Trường ĐH Nông Lâm khóa VIII

Lấy cách điệu số 8 La Mã (VIII) nhiệm kỳ 2018 – 2020 và gam màu chủ đạo của logo Hội sinh viên Việt Nam. Ngọn lửa với logo của ngôi trường gần 50 năm tuổi hiện liên thể hiện cho khát vọng, nhiệt huyết và hoài bão của sinh viên toàn trường, 04 giải lụa cách điệu tượng trưng cho 04 mục tiêu và cũng là “kim chỉ nam” định hướng công tác Hội và Phong trào sinh viên trong nhiệm kỳ tới cuả Hội sinh viên nhà trường, đó là: Bản lĩnh – Trí tuệ – Tiên phong – Lập nghiệp.

Nguồn: BCH HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM