Primary
Chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đoàn TN – Hội SV trường Đại học Nông Lâm

Chúng tôi là đội ngũ Quản trị viên trang tin, những người trẻ với đam mê, nhiệt huyết vì các hoạt động và sự phát triển của tuổi trẻ nhà trường.