Press "Enter" to skip to content

Chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2016-2017

Với chủ đề “Năm Sinh Viên Sáng Tạo”, năm học 2016 – 2017 là năm học triển khai Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; năm học diễn ra đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, 70 năm ngày thương binh – liệt sĩ. Trên cơ sở chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam lần IX, Chương trình công tác của Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam triển khai Chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2016 – 2017 với những nhiệm vụ trọng tâm như sau:

  1. Triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.
  2. Tiếp tục triển khai các hoạt động nhằm cụ thể hóa Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho sinh viên Việt Nam, giai đoạn 2015 – 2018” gắn với việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, 67 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam, 70 năm ngày thương binh – liệt sỹ, chào mừng Đại hội Đoàn các cấp và các ngày lễ kỷ niệm trong năm học.
  3. Tiếp tục triển khai sâu, rộng và hiệu quả phong trào “Sinh viên 5 tốt”; tăng cường tổ chức các hoạt động cụ thể hỗ trợ và phát huy “Sinh viên 5 tốt” các cấp.
  4. Tổ chức đa dạng các hoạt động tạo môi trường hỗ trợ, phát huy khả năng sáng tạo của sinh viên trong học tập, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp; trong công tác Hội và phong trào sinh viên.
  5. Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Sinh viên cấp trường, cấp cơ sở; nâng cao hiệu quả, chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam.

Cùng với Hội viên, sinh viên cả nước, sinh viên Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, chỉ tiêu đặt ra, xứng đáng với truyền thống hơn 45 năm thành lập và phát triển của một đơn vị Anh Hùng Lao Động.

Tải toàn văn Chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2016-2017 tại đây

 

BCH Hội Sinh Viên ĐH Nông Lâm

Để lại bình luận của bạn tại đây

bình luận

Be First to Comment

Hãy đưa ra bình luận của bạn