Press "Enter" to skip to content

Chương trình học bổng toàn phần bậc đại học Panasonic 2016

hương trình học bổng Panasonic được thành lập từ năm 1998 nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Tập đoàn Panasonic như một cách Tập đoàn bày tỏ trách nhiệm đối với xã hội thông qua việc phát triển nguồn lực tại các nước sở tại nơi Panasonic đặt nhà máy. Chương trình học bổng Panasonic sẽ cung cấp học bổng toàn phần bậc đại học cho các bạn sinh viên khao khát được học tập và cống hiến cho sự phát triển của Việt Nam.

Số lượng học bổng: 08

Điều kiện tham gia:

* Là công dân Việt Nam.

* Sinh viên đang theo học chính quy các ngành khoa học, kỹ thuật và công nghệ tại các trường đại học tại Việt Nam.

* Thành tích học tập đáp ứng một trong hai trường hợp sau:

– Đối với sinh viên giỏi: Có tổng điểm trung bình chung tích lũy các năm học đại học từ 8.0 (theo tháng điểm 10) hoặc 3.2 (theo thang điểm 4) trở lên.

– Đối với sinh viên có hoàn cảnh khó khăn: Có tổng điểm trung bình tích lũy các năm học đại học từ 7.0 (theo thang điểm 10) hoặc 2.5 (theo thang điểm 4) trở lên. Gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn với tổng thu nhập dưới 42 triệu VND/năm.

* Sau khi nhận học bổng Panasonic, không nhận sự hỗ trợ tài chính (học bổng, tài trợ…) từ bất kỳ tổ chức, doanh nghiệp nào.

* Tại thời điểm nộp hồ sơ không phải là sinh viên năm cuối.

Nội dung học bổng: 

30.000.000 VNĐ/1 năm học

Học bổng sẽ được tiếp tục trao vào các năm học tiếp theo đến khi sinh viên nhận học bổng tốt nghiệp đại học nếu sinh viên đáp ứng được tiêu chuẩn của chương trình như trong bản thỏa thuận.

Hạn nộp hồ sơ:

25/5/2016

Thông tin chi tiết xem tại đây.

Theo TUAF

Để lại bình luận của bạn tại đây

bình luận

Be First to Comment

Hãy đưa ra bình luận của bạn