Press "Enter" to skip to content

Nhân sự BCH Hội sinh viên Trường ĐH Nông Lâm nhiệm kỳ 2016 – 2018

Ban chấp hành Hội sinh viên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên nhiệm kỳ VII (2016 – 2018) gồm:

 

TT Họ và tên Năm sinh Dân tộc Đảng, Đoàn Trình độ Đơn vị  Chuyên môn
Nam Nữ Đảng viên Đoàn viên Chuyên môn Đoàn TN Hội SV
1 Dương Hồng Việt 1986   Kinh   X Thạc sĩ QLTN   UV BCH
2 Nguyễn Xuân Huy 1995   Kinh   X SV năm thứ 2 NH UV BCH
3 Dương T. Thu Huyền   1991 Kinh X   Cử nhân VP Đoàn   UV BTK
4 Nguyễn Tùng Lâm   1997 Kinh   X SV năm thứ 1 MT UV BCH
5 Dương Xuân Lâm 1986    Kinh  X   Thạc sĩ KT&PTNT P. Bí thư Chủ tịch
6 Nguyễn Thị Trang   1997 Kinh   X SV năm thứ 1 CNTY   UV BCH
7 Lê Thùy Linh   1997     X SV năm thứ 1 KT&PTNT   UV BCH
8 Nguyễn Thị Minh Châu   1997 Kinh   X SV năm thứ 2 CNSH   UV BCH
9 Phạm Văn Quá 1989   Kinh X   Thạc sĩ LN UV BTK
10 Đặng Nguyễn Dũng 1996   Kinh   X SV năm thứ 2 NH   UV BCH
11 Đinh Thị Sinh (Hoàn)   1995 Kinh   X SV năm thứ 3 CNTY   UV BCH
12 Lưu Hồng Sơn 1986   Kinh X   Thạc sĩ CNSH UV BCH UV BTK
13 Nguyễn Thị Phương Thùy   1997 Kinh   X SV năm thứ 2 QLTN   UV BCH
14 Vũ Thị Thơ   1996 Kinh   X SV năm thứ 2 QLTN UV BCH
15 Lê Hương Ly   1997 Kinh X SV năm thứ 2 CTTT   UV BCH
16 Vũ Văn Hiệp 1997   Kinh   X SV năm thứ 3 KT&PTNT   UV BCH
17 Trần Thanh Trường 1997   Kinh   X SV năm thứ 1 LN   UV BTK
18 Bùi Minh Tuấn 1985   Kinh X   Thạc sĩ KHCB   P. Chủ tịch
19 Đàm Quang Tuấn 1995   Tày   X SV năm thứ 2 KT&PTNT   P. Chủ tịch
20 Nguyễn Anh Tùng 1996   Tày   X SV năm thứ 2 MT   UV BCH
21 Trần Văn Quý 1996   Kinh   X SV năm thứ 3 CNTY   UV BTK

 

Để lại bình luận của bạn tại đây

bình luận

Comments are closed.