Press "Enter" to skip to content

Cơ cấu tổ chức Đoàn trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên

Theo số liệu tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2016, tổng số đoàn viên đang sinh hoạt tại trường là 6.920 đoàn viên thuộc 09 liên chi đoàn (LCĐ) trực thuộc và 01 chi đoàn trực tiếp BCH Đoàn trường, bao gồm:

– LCĐ Khoa Chăn nuôi thú y

– LCĐ Khoa Nông học

– LCĐ Khoa Lâm nghiệp

– LCĐ Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn

– LCĐ Khoa Quản lý tài nguyên

– LCĐ Khoa Môi trường

– LCĐ Khoa Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm (CNSH-CNTP)

– LCĐ Khoa Khoa học cơ bản

– LCĐ Văn phòng đào tạo chất lượng cao

– Chi đoàn Phòng – Viện – Trung tâm

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đã trải qua 19 lần đại hội. Ban chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ 2017 – 2019 hiện nay bao gồm 21 đồng chí, được tổ chức thành các Ban, tiểu ban và Ủy ban Kiểm tra. Ban thường vụ đoàn trường có 07 đồng chí; Ban chấp hành Đoàn trường (các ủy viên) gồm 14 đồng chí. Danh sách và thông tin cụ thể về Ban chấp hành khóa XIX nhiệm kỳ 2017 – 2019 xin xem tại đây.

Nguồn: BCH ĐOÀN TRƯỜNG

Để lại bình luận của bạn tại đây

bình luận

Comments are closed.