Press "Enter" to skip to content

Cô sinh viên với ước mơ dùng cây Lau để xử lý đất ô nhiễm kim loại nặng

Với ước mơ dùng câu lau để xử lý đất ô nhiễm kim loại nặng. Cô bạn Dương Thị Hường, hiện đang theo học ngành Khoa Học Môi Trường đã có giấc mơ nghiên cứu khả năng hấp thụ kim loại nặng Pb, Cd, Zn của cây lau (Saccharum arundinaceum plant) để xử lý đất ô nhiễm kim loại nặng sau khai thác khoáng sản, được sự hướng dẫn của các thầy cô giáo cũng như tạo điều kiện tại địa phương, đề tài của Hường bắt đầu triển khai đưa vào thực hiện tại  mỏ sắt Trại Cau, mỏ Chì Kẽm làng Hích và mỏ Thiếc Hà Thượng, tỉnh Thái Nguyên với nội dung tập trung đánh giá sự tích lũy kim loại nặng Pb, Cd, Zn trong đất và thực vật, đánh giá sự sinh trưởng của cây lau trên đất ô nhiễm kim loại nặng Pb, Cd, Zn, đánh giá khả năng hấp thu kim loại nặng Pb, Cd, Zn của cây lau, khả năng xử lý kim loại nặng Pb, Cd, Zn của cây lau trong môi trường ô nhiễm kim loại nặng.

           Đề tài đã được triển khai với thời gian nghiên cứu từ 1/2016-12/2016, tại phòng thí nghiệm Khoa Môi Trường – Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. Thí nghiệm được bố trí theo kiểu khối ngẫu nhiên gồm 4 công thức với 3 lần nhắc lại. Các công thức thí nghiệm gồm: CT1- mẫu đất tại mỏ Sắt Trại Cau, CT2- mẫu đất tại mỏ Chì, Kẽm làng Hích, CT3- mẫu đất tại mỏ Thiếc Hà Thượng, CT4- mẫu đối chứng (đất không ô nhiễm). Cây được trồng theo các quy trình trồng trọt và chăm sóc như nhau đối với tất cả các công thức.

Giai đoạn 1: theo dõi khả năng sống sót của các thực vật trên môi trường bị ô nhiễm kim loại nặng. Các thông số theo dõi: chiều cao, chiều dài lá, chiều dài rễ.

Giai đoạn 2: xác định khả năng xử lý của loài thực vật sau 12 và 24 tuần. Tiến hành phân tích hàm lượng Pb, Cd, Zn trong cây Lau.

Phương pháp lấy mẫu, phân tích được thực hiện theo phương pháp nghiên cứu hiện hành và tiêu chuẩn Việt Nam về nghiên cứu môi trường đất.

Sau quá trình khảo sát thực địa, lấy mẫu đất và xử lý mẫu đất, bố trí thí nghiệm tại phòng thí nghiệm đến nay sau 3 tháng đề tài nghiên cứu đã đạt được một số kết quả nhất định, tỷ lệ sống của cây Lau đạt 80% -CT1, 65%-CT2, 70%-CT3, 100%-CT4.

Một số hình ảnh do nhóm tác giả cung cấp:

Tác giả: Dương Thị Hường K45 – KHMT N04

Để lại bình luận của bạn tại đây

bình luận

Comments are closed.