Press "Enter" to skip to content

Cuộc thi Tìm kiếm đại sứ truyền thông khoa học – FameLab Việt Nam 2017

Với mục đích tạo môi trường rèn luyện kỹ năng truyền tải thông tin khoa học công nghệ đến gần gũi hơn đối với cộng đồng từ đó khuyến khích tinh thần sáng tạo, đam mê khám phá, yêu thích khoa học của cộng đồng; Đồng thời cổ vũ, động viên các cán bộ, sinh viên không ngừng phấn đấu học tập, nâng cao chuyên môn, trình độ nghiên cứu, năng lực ngoại ngữ góp phần thúc đẩy giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Hướng tới đối tượng là công dân VN tuổi từ 21 đến 35 là sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, cán bộ, giảng viên các trường đại học, có kiến thức, hiểu biết, kinh nghiệm trong lĩnh vực khoa học công nghệ. Chi tiết nội dung xin mời bạn đọc cùng theo dõi tại đường liên kết này.

Nguồn: Đoàn trường ĐH Nông Lâm

Để lại bình luận của bạn tại đây

bình luận

Comments are closed.