Primary
Đại hội đại biểu Hội sinh viên trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên nhiệm kỳ 2015 -2018

Chúng tôi là đội ngũ Quản trị viên trang tin, những người trẻ với đam mê, nhiệt huyết vì các hoạt động và sự phát triển của tuổi trẻ nhà trường.

YOU MIGHT ALSO LIKE

Hãy đưa ra bình luận của bạn