Primary
Đăng ký giao lưu cùng Liên đoàn lãnh đạo và doanh nhân trẻ thế giới JCI

Chúng tôi là đội ngũ Quản trị viên trang tin, những người trẻ với đam mê, nhiệt huyết vì các hoạt động và sự phát triển của tuổi trẻ nhà trường.