Press "Enter" to skip to content

Đăng ký tham gia Diễn đàn thanh niên quốc tế năm 2016

Hạn chót nộp đơn: 30/7/2016

Diễn đàn thanh niên quốc tế mời gọi sự tham gia của các bạn trẻ, thanh niên trên khắp thế giới, với sự quan tâm đặc biệt dành cho suy nghĩ độc lập và biến đổi xã hội, để nói lên tiếng nói của tuổi trẻ trong các nỗ lực bảo tồn các giá trị văn hóa trong giai đoạn phát triển hiện nay. Diễn đàn năm nay sẽ được tổ chức tại đảo Bali – Indonesia và sẽ diễn ra từ 9-14 tháng 10 năm 2016. Các đại biểu tham dự được đài thọ toàn bộ chi phí.

Yêu cầu và quy trình nộp hồ sơ xem thêm thông tin dưới đây:


Deadline: July 30, 2016 

The International Youth Forum invites the participation of youths from around the world, with a particular emphasis on independent thinking and social transformation, to represent the youth voice in an effort to mainstream culture into the agenda of development. The main theme of IYF, “Youth Culture for Social Transformation and Equality” is directly correlated to the WCF theme, “Culture for an Inclusive Sustainable Planet”. The International Youth Forum (IYF) will be held in Bali for six days, from October 9-14, 2016, parallel and in conjunction with the World Culture Forum (WCF).

Cost

All participants will receive full funding.

Eligibility

  • 18 – 26 years old
  • Highly motivated and passionate at least on the theme of IYF or the sub themes
  • Flexible and open-minded
  • Fully available for the entire program duration Fluent in English (please enclose the IBT certificate preferably with minimum score of 80 or IELTS certificate preferably with minimum score of 6.00)
  • Active in Youth organization in local level or regional level or international level in origin country
  • Active in organization or attended the symposium in cultural aspect at least 3 years

Application Process

Complete the online application form.


 

Để lại bình luận của bạn tại đây

bình luận

Be First to Comment

Hãy đưa ra bình luận của bạn