Press "Enter" to skip to content

Danh sách đại biểu được triệu tập dự Đại hội Đoàn trường nhiệm kỳ 2017-2019

Ban chấp hành Đoàn trường thông báo triệu tập đại biểu gửi các Liên chi đoàn và chi đoàn trong toàn trường về dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường ĐH Nông lâm nhiệm kỳ 2017-2019 gồm 250 đại biểu. Số lượng đại biểu được phân bổ dựa trên quy mô và số lượng sinh viên các liên chi. Cụ thể:

  • LCĐ Khoa CNSH-CNTP: 15 đại biểu
  • LCĐ TT Đào tạo và PTQT: 8 đại biểu
  • LCĐ Khoa Môi trường: 20 đại biểu
  • Chi đoàn Phòng – Viện – Trung tâm: 02 đại biểu
  • LCĐ Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn: 40 đại biểu
  • LCĐ Khoa Quản lý tài nguyên: 45 đại biểu
  • LCĐ Khoa Chăn nuôi thú y: 70 đại biểu
  • LCĐ Khoa Lâm nghiệp: 31 đại biểu
  • LCĐ Khoa Nông học: 17 đại biểu

Tổng cộng: 250 đại biểu

Để lại bình luận của bạn tại đây

bình luận

Comments are closed.