Press "Enter" to skip to content

Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI

Ban Bí thư Trung ương Đoàn công bố toàn văn dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Trung ương Đoàn khóa X tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI tới đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2017 – 2022 là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Việt Nam, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Để giới thiệu những nội dung chính của dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI tới đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân, đồng thời tiếp thu ý kiến rộng rãi của đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân, góp phần làm cho dự thảo Báo cáo chính trị được hoàn thiện hơn, Ban Bí thư Trung ương Đoàn công bố toàn văn dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Trung ương Đoàn khóa X tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

Thời gian lấy ý kiến bạn đọc cũng như tổ chức thu thập, tổng hợp các ý kiến đóng góp ý kiến từ ngày 9/10/2017 đến hết ngày 30/10/2017.

Đối với các đơn vị, gửi báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý về Ban Bí thư Trung ương Đoàn qua Văn phòng Trung ương Đoàn trước ngày 05/11/2017 (điện thoại: 024.62631693, email: vanphongtwd@gmail.com).
Xem toàn văn Dự thảo Báo cáo chính trị tại đây
Theo: Doanthanhnien.Vn

Để lại bình luận của bạn tại đây

bình luận

Comments are closed.