Primary

English Week 2016

Tuần lễ tiếng Anh năm 2016 – English Week 2016 là sự kiện do BCH Đoàn thanh niên – Hội sinh viên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đồng chủ trì phối hợp với Văn phòng Chương trình tiên tiến (CTTT) tổ chức từ ngày 27-29/9/2016 với 03 hoạt động trọng điểm: (1) Kiểm tra trình độ ngoại ngữ miễn phí cho cán bộ lớp/Đoàn/Hội trong toàn trường theo chuẩn B1; (2) English Speaking Contest, và (3) Chương trình King and Queen of the Night.

ĐIỀU LỆ VÀ QUY CHẾ TUẦN LỄ TIẾNG ANH – ENGLISH WEEK 2016

NGÂN HÀNG CÂU HỎI PHẦN THI KIẾN THỨC

CÁC CÂU HỎI PHẦN THI HÙNG BIỆN VÀ VẤN ĐÁP

DANH SÁCH CÁC ĐỘI THI (cập nhật ngày 14/9/2016)

DANH SÁCH CÁC CẶP THI KING AND QUEEN (cập nhật ngày 14/9/2016)

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH MIỄN PHÍ (cập nhật ngày 14/9/2016)

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TỔ CHỨC

 

Chúng tôi là đội ngũ Quản trị viên trang tin, những người trẻ với đam mê, nhiệt huyết vì các hoạt động và sự phát triển của tuổi trẻ nhà trường.