Primary

FAQ – Các câu hỏi thường gặp

Văn bản pháp quy – Các loại đơn về đào tạo

 1. Đơn xin đăng ký học bổ sung thêm học phần.
 2. Đơn xin đăng ký học cải thiện điểm
 3. Đơn xin đăng ký học lại
 4. Đơn xin học song song hai chương trình
 5. Đơn xin đăng ký thi kết thúc học phần
 6. Đơn xin kiểm tra sai sót điểm
 7. Đơn xin rút bớt học phần
 8. Đơn xin thôi học
 9. Đơn xin tiếp tục trở lại học tập
 10. Đơn xin mở thêm lớp học phần
 11. Đơn xin xem xét xóa cảnh báo kết quả học tập
 12. Đơn xin xét tốt nghiệp
 13. Quy định về học phí và thu học phí tại trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên
 14. Quy định Hồ sơ và cách trình bày khóa luận tốt nghiệp
 15. Quy định về đào tạo theo hệ thông tín chỉ của trường ĐHNL
 16. Mẫu đơn đổi giờ năm học 2016-2017

Hướng dẫn tra cứu tài liệu trên thư viện trường

 1. Hướng dẫn đăng nhập và đổi mật khẩu
 2. Hướng dẫn tra cứu tài liệu in ấn
 3. Hướng dẫn tra cứu tài liệu điện tử

Quy trình thành lập Câu lạc bộ/ Tổ/ Đội/ Nhóm trong trường như thế nào?

 1. Điều kiện thành lập
  1. Phù hợp với Quy chế quản lý hoạt động các CLB/Đ/N của Ban thư ký Hội SV trường
  2. Đảm bảo phù hợp với các chủ trương, định hướng hoạt động của Nhà trường và tổ chức Hội
  3. Ban thư ký Hội sinh viên Trường và BCH Liên chi Hội có đủ điều kiện để giúp đỡ, định hướng cho hoạt động của CLB/Đ/N trực thuộc
 2. Quy trình thành lập
  1. Thành lập Ban vận động: là những người khởi xướng, thành viên sáng lập CLB//N
  2. Ban vận động thành lập CLB/Đ/N xây dựng đề án thành lập, dự thảo điều lệ, quy chế hoạt động., dự kiến danh sách Ban chủ nhiệm/Ban điều hành lâm thời và công văn đề nghị thành lập gửi cho Ban thư ký Hội sinh viên trường.
  3. Ban thư ký Hội SV trường ra quyết định thành lập CLB/Đ/N và chỉ định Ban chủ nhiệm/Ban điều hành lâm thời
  4. Sau thời gian hoạt động (tối đa không quá 6 tháng), Ban chủ nhiệm/Ban điều hành lâm thời xin ý kiến của cấp Hội quản lý trực tiếp tổ chức Đại hội hội viên và bầu ra Ban chủ nhiệm CLB hoặc Ban điều hành Đội- Nhóm.

Trích: Quyết định số 14-QĐ/HSV ngày 19 tháng 5 năm 2016 của Ban thư ký Hội SV trường về việc Ban hành Quy chế quản lý hoạt động của các CLB/Đ/N trực thuộc Hội sinh viên trường.

Chúng tôi là đội ngũ Quản trị viên trang tin, những người trẻ với đam mê, nhiệt huyết vì các hoạt động và sự phát triển của tuổi trẻ nhà trường.