Press "Enter" to skip to content

Giới thiệu cá nhân, tập thể đề nghị xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, tập thể “Sinh viên 5 tốt” cấp TW và Giải thưởng “Sao Tháng Giêng” năm 2016

Thông báo của BCH Trung ương Hội sinh viên Việt Nam ngày 17 tháng 10 năm 2016 về việc giới thiệu cá nhân, tập thể đề nghị xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, tập thể “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương và Giải thưởng “Sao Tháng Giêng” năm 2016.

 

01-stg-sv5t

02-stg-sv5t

03-stg-sv5t

Mẫu báo cáo thành tích tập thể, cá nhân danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp TW năm 2016 (download tại đây)

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân xét trao Giải thưởng Sao Tháng Giêng năm 2016 (download tại đây)

Theo: Website Hội sinh viên Việt Nam

Để lại bình luận của bạn tại đây

bình luận

Comments are closed.