Press "Enter" to skip to content

Giới thiệu chung về Hội sinh viên ĐH Nông Lâm Thái Nguyên

Giới thiệu

Hội Sinh viên trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên được thành lập vào năm 1993, đã trải qua 7 kỳ Đại hội. Hiện nay, nhiệm kỳ VII (2015-2018), Hội sinh viên trường đã tập hợp ….. Chi hội với sự điều hành hoạt động của Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường gồm 21 đồng chí (trong đó 7đ/c là Ủy viên Ban thư ký và 14 đ/c là Ủy viên Ban Chấp hành).

Chức năng:

– Hội sinh viên trường có chức năng đoàn kết tập hợp rộng rãi sinh viên toàn trường, cùng phấn đấu học tập, rèn luyện vì mục tiêu lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh;

– Lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các Chi hội, Câu lạc bộ – Đội – Nhóm và bộ phận trực thuộc xây dựng phát huy sức mạnh đoàn kết phù hợp với chủ trương của Trung ương Hội sinh viên Việt Nam, Hội sinh viên Thành phố. Nâng cao tinh thần tự nguyện, tự giác cao trong sinh viên, cùng Đoàn TNCS trường xây dựng ngày càng vững mạnh hoạt động Hội và phong trào sinh viên;

– Tổ chức các hoạt động phong trào cho Hội viên, sinh viên toàn trường có cơ hội cống hiến mình cho xã hội. Đồng thời, góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, rèn luyện nhân cách cùng Nhà trường xây dựng tầng lớp sinh viên có tri thức cao, phục vụ cho công cuộc đổi mới phát triển đất nước.

Nhiệm vụ:

– Thực hiện đúng Điều lệ Hội sinh viên Việt Nam, Hội sinh viên trường Đại học Nông Lâm đoàn kết khuyến khích giúp đỡ Hội viên, Sinh viên trong học tập, rèn luyện nhằm hoàn thành nhiệm vụ người sinh viên, góp phần xây dựng Nhà trường vững mạnh;

– Giáo dục lý tưởng, truyền thống đạo đức lối sống và ý thức pháp luật cho Hội viên, Sinh viên, xứng đáng là sinh viên trường Đại học Nông Lâm;

– Phản ánh nhu cầu, nguyện vọng của Sinh viên đến Đoàn trường, Đảng ủy – Ban giám hiệu nhà trường, Hội sinh viên ĐH Thái Nguyên và Hội sinh viên Tỉnh Thái Nguyên. Tổ chức các hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất tinh thần của Sinh viên;

– Phối hợp cùng Đoàn trường, Phòng, Ban chức năng của trường, các đơn vị có liên quan giải quyết các vấn đề nóng về công tác Hội và phong trào sinh viên trường Đại học Nông Lâm.

Các nhiệm vụ trọng tâm:

Ø Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu về tổ chức Hội; tổ chức kết nạp Hội viên vào đầu năm học mới.

Ø Tổ chức tốt các hoạt động, phát huy sinh viên tham gia xây dựng nhà trường, tổ chức Hội và cộng đồng xã hội gắn với việc cụ thể hóa cuộc vận động “Sinh viên xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh”.

Ø Đẩy mạnh cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt”. Chăm lo, hỗ trợ tạo điều kiện cho sinh viên trong học tập, nghiên cứu khoa học và đời sống.

Ø Duy trì và phát triển các Câu lạc bộ học thuật, tổ, đội, nhóm, tập thể sinh viên tự học, tự nghiên cứu khoa học; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, internet trong tổ chức sinh hoạt học thuật.

Ø Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong sinh viên. Tổ chức các diễn đàn, trung tâm, tổ, nhóm về tư vấn, hỗ trợ sinh viên về nghề nghiệp, việc làm, nhà trọ, vay vốn tín dụng học tập, các địa điểm học ngoại ngữ, tin học.

CHỦ TỊCH HỘI SINH VIÊN QUA CÁC NHIỆM KỲ

  1. Đ/c Trần Quý Thái – giai đoạn 1993 – 1995
  2. Đ/c Tống Thanh Bình – giai đoạn 1995 – 1998
  3. Đ/c Vũ Đức Hảo – giai đoạn 1998 – 2002
  4. Đ/c Trương Hữu Dũng – giai đoạn 2002 – 2004
  5. Đ/c Từ Trung Kiên – giai đoạn 2004 – 2008
  6. Đ/c Vũ Hồng Thái – giai đoạn 2008 – 2010
  7. Đ/c Trương Quốc Hưng – giai đoạn 2010 – 2011
  8. Đ/c Nguyễn Trường Giang – giai đoạn 2011 – 2015
  9. Đ/c Dương Xuân Lâm – giai đoạn 2015 – 2018

Với đội ngũ Ban chấp hành Hội Sinh viên Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, nòng cốt là các bạn sinh viên rất năng động và nhiệt tình, chúng tôi đang cố gắng xây dựng một tổ chức Hội vững mạnh, đoàn kết, tạo sân chơi và bảo vệ quyền lợi cho tất cả các bạn sinh viên trong toàn Trường.

Để lại bình luận của bạn tại đây

bình luận

Comments are closed.