Primary
Giới thiệu đại biểu dự tuyển tham gia JENESYS 2018 tại Nhật Bản

Chúng tôi là đội ngũ Quản trị viên trang tin, những người trẻ với đam mê, nhiệt huyết vì các hoạt động và sự phát triển của tuổi trẻ nhà trường.