Primary
Giới thiệu tập thể cá nhân xét Giải thưởng Vừ A Dính năm 2018

Chúng tôi là đội ngũ Quản trị viên trang tin, những người trẻ với đam mê, nhiệt huyết vì các hoạt động và sự phát triển của tuổi trẻ nhà trường.