Nhân sự Hội sinh viên Trường ĐH Nông Lâm

Chia sẻ bài viết qua:
Ban chấp hành Hội sinh viên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên nhiệm kỳ VII (2016 – 2018) gồm:
TT
Họ và tên
Năm sinh
Dân tộc
Đảng, Đoàn
Trình độ
Đơn vị
 Chuyên môn
Nam
Nữ
Đảng viên
Đoàn viên
Chuyên môn
Đoàn TN
Hội SV
1
Trương Nguyên Hậu
1991
 
Kinh
 
X
Cử nhân
QLTN
 
UV BCH
2
Nguyễn Xuân Huy
1995
 
Kinh
 
X
SV năm thứ 2
NH
 
UV BCH
3
Dương T. Thu Huyền
 
1991
Kinh
X
 
Cử nhân
VP Đoàn
 
UV BTK
4
Nguyễn Tùng Lâm
 
1997
Kinh
 
X
SV năm thứ 1
MT
 
UV BCH
5
Dương Xuân Lâm
1986
 
 Kinh
 X
Thạc sĩ
KT&PTNT
UV BTV
Chủ tịch
6
Bùi Thị Linh
 
1997
Kinh
 
X
SV năm thứ 1
CNTY
 
UV BCH
7
Lê Thùy Linh
 
1997
 
 
X
SV năm thứ 1
KT&PTNT
 
UV BCH
8
Phạm Thùy Linh
 
1996
Kinh
 
X
SV năm thứ 2
CNSH
 
UV BCH
9
Phạm Văn Quá
1989
 
Kinh
X
 
Thạc sĩ
LN
 
UV BTK
10
Nguyễn Xuân Quyền
1996
 
Kinh
 
X
SV năm thứ 2
NH
 
UV BTK
11
Đinh Thị Sinh
 
1995
Kinh
 
X
SV năm thứ 3
CNTY
 
UV BCH
12
Lưu Hồng Sơn
1986
 
Kinh
X
 
Thạc sĩ
CNSH
 
UV BTK
13
Nguyễn Phương Thảo
 
1995
Kinh
 
X
SV năm thứ 3
QLTN
 
UV BCH
14
Vũ Thị Thơ
 
1996
Kinh
 
X
SV năm thứ 2
QLTN
 
UV BCH
15
Nghiêm Thị Trang
 
1995
Kinh
 
X
SV năm thứ 3
CTTT
 
UV BCH
16
Cầm Văn Trình
1992
 
Thái
 
X
SV năm thứ 3
KT&PTNT
 
UV BCH
17
Trần Thanh Trường
1997
 
Kinh
 
X
SV năm thứ 1
LN
 
UV BCH
18
Bùi Minh Tuấn
1985
 
Kinh
X
 
Thạc sĩ
KHCB
UV BCH
P. Chủ tịch
19
Đàm Quang Tuấn
1995
 
Tày
 
X
SV năm thứ 2
KT&PTNT
 
P. Chủ tịch
20
Nguyễn Anh Tùng
1996
 
Tày
 
X
SV năm thứ 2
MT
 
UV BCH
21
Lưu Quang Vũ
1994
 
Kinh
 
X
SV năm thứ 3
CNTY
 
UV BCH

 

Chúng tôi là đội ngũ Quản trị viên trang tin, những người trẻ với đam mê, nhiệt huyết vì các hoạt động và sự phát triển của tuổi trẻ nhà trường.

Để lại bình luận của bạn tại đây

bình luận