YTUAFadmin 02/09/2016
Ban chấp hành Hội sinh viên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên nhiệm kỳ VII (2016 – 2018) gồm:
TT
Họ và tên
Năm sinh
Dân tộc
Đảng, Đoàn
Trình độ
Đơn vị
 Chuyên môn
Nam
Nữ
Đảng viên
Đoàn viên
Chuyên môn
Đoàn TN
Hội SV
1
Trương Nguyên Hậu
1991
 
Kinh
 
X
Cử nhân
QLTN
 
UV BCH
2
Nguyễn Xuân Huy
1995
 
Kinh
 
X
SV năm thứ 2
NH
 
UV BCH
3
Dương T. Thu Huyền
 
1991
Kinh
X
 
Cử nhân
VP Đoàn
 
UV BTK
4
Nguyễn Tùng Lâm
 
1997
Kinh
 
X
SV năm thứ 1
MT
 
UV BCH
5
Dương Xuân Lâm
1986
 
 Kinh
 X
Thạc sĩ
KT&PTNT
UV BTV
Chủ tịch
6
Bùi Thị Linh
 
1997
Kinh
 
X
SV năm thứ 1
CNTY
 
UV BCH
7
Lê Thùy Linh
 
1997
 
 
X
SV năm thứ 1
KT&PTNT
 
UV BCH
8
Phạm Thùy Linh
 
1996
Kinh
 
X
SV năm thứ 2
CNSH
 
UV BCH
9
Phạm Văn Quá
1989
 
Kinh
X
 
Thạc sĩ
LN
 
UV BTK
10
Nguyễn Xuân Quyền
1996
 
Kinh
 
X
SV năm thứ 2
NH
 
UV BTK
11
Đinh Thị Sinh
 
1995
Kinh
 
X
SV năm thứ 3
CNTY
 
UV BCH
12
Lưu Hồng Sơn
1986
 
Kinh
X
 
Thạc sĩ
CNSH
 
UV BTK
13
Nguyễn Phương Thảo
 
1995
Kinh
 
X
SV năm thứ 3
QLTN
 
UV BCH
14
Vũ Thị Thơ
 
1996
Kinh
 
X
SV năm thứ 2
QLTN
 
UV BCH
15
Nghiêm Thị Trang
 
1995
Kinh
 
X
SV năm thứ 3
CTTT
 
UV BCH
16
Cầm Văn Trình
1992
 
Thái
 
X
SV năm thứ 3
KT&PTNT
 
UV BCH
17
Trần Thanh Trường
1997
 
Kinh
 
X
SV năm thứ 1
LN
 
UV BCH
18
Bùi Minh Tuấn
1985
 
Kinh
X
 
Thạc sĩ
KHCB
UV BCH
P. Chủ tịch
19
Đàm Quang Tuấn
1995
 
Tày
 
X
SV năm thứ 2
KT&PTNT
 
P. Chủ tịch
20
Nguyễn Anh Tùng
1996
 
Tày
 
X
SV năm thứ 2
MT
 
UV BCH
21
Lưu Quang Vũ
1994
 
Kinh
 
X
SV năm thứ 3
CNTY
 
UV BCH

 

Để lại bình luận của bạn tại đây

bình luận