Press "Enter" to skip to content

Gương sáng sinh viên

Chào các bạn sinh viên Nông Lâm,

Với mong muốn chia sẻ những câu chuyện về người tốt, việc tốt trong cộng đồng Đại học Nông Lâm, chuyên mục “Gương sáng Nông Lâm” hy vọng nhận được những bài viết thể hiện suy nghĩ, tâm tình của chính các bạn về những việc làm tử tế, tiêu biểu, những nghĩa cử cao đẹp trong cộng động ĐH Nông Lâm Thái Nguyên.

Các bạn sẽ là những người giúp cho danh sách người tốt, việc tốt trong chuyên mục này ngày càng phong phú hơn, nét văn hóa đẹp ấy sẽ được lan tỏa rộng rãi, góp phần thực hiện chủ đề năm học và đóng góp xây dựng môi trường học tập thân thương.

Thể lệ gửi bài:

  • Bài viết trình bày trên Word, Font chữ: Time News Roman, size: 13
  • Hình ảnh + Chú thích nội dung hình ảnh
  • Cuối bài viết ghi rõ: Họ và tên tác giả (bút danh nếu có); địa chỉ, số điện thoại, email để Ban biên tập tiện liên hệ.
  • Đối với bài không được sử dụng, Ban biên tập không trả lại bản thảo
  • Bài viết phải chưa được đăng ở bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào

Thông tin bài viết xin gửi về Ban biên tập:

  1. Cô Dương Thị Thu Huyền – Cán bộ VP Đoàn TN – Hội SV – Email: hoisinhvien@tuaf.edu.vn