Primary
Hàng trăm đơn vị máu đã được hiến tặng trong ngày hội hiến máu “Thu hồng tựu trường” lần thứ 2 năm 2017

Phó Chủ nhiệm CLB Môi trường - ĐH Nông Lâm Thái Nguyên