Press "Enter" to skip to content

Tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam

1. Vài nét về tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam

Hội Sinh viên Việt Nam là tổ chức chính trị – xã hội của sinh viên Việt Nam. Hội đoàn kết, tập hợp rộng rãi mọi sinh viên Việt Nam cùng phấn đấu học tập, rèn luyện vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh; góp phần xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, giàu mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì quyền lợi hợp pháp, chính đáng của sinh viên; đoàn kết và hợp tác bình đẳng với các tổ chức sinh viên, thanh niên tiến bộ và nhân dân các nước trên thế giới vì mục tiêu hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Hội hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý của Nhà nước và vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Hội là thành viên tập thể của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và Hội Sinh viên quốc tế.

 

2. Ngày truyền thống:

Ngày 9/1/1950 được lấy làm ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam.

 

3. Biểu trưng:

HSV

4. Cơ cấu tổ chức:

Hội Sinh viên Việt Nam bao gồm:

– Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; Hội Sinh viên các tỉnh, thành phố; Hội Sinh viên các Đại học khu vực, Hội Sinh viên các trường đại học, cao đẳng, học viện, viện đào tạo hệ đại học, cao đẳng.

– Hội Sinh viên các trường được thành lập các đơn vị trực thuộc gồm các Liên Chi hội, Chi Hội, Câu lạc bộ, đội, nhóm công tác của sinh viên.

– Hội Sinh viên Việt Nam được thành lập trong sinh viên Việt Nam ở nước ngoài.

 

Hiện nay, tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam có:

* 11 Hội Sinh viên cấp tỉnh, thành phố:

– Hội Sinh viên thành phố Hà Nội

– Hội Sinh viên thành phố Hồ Chí Minh.

– Hội Sinh viên thành phố Hải Phòng.

– Hội Sinh viên thành phố Đà Nẵng.

– Hội Sinh viên tỉnh Thái Nguyên.

– Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An.

– Hội Sinh viên tỉnh Hải Dương.

– Hội Sinh viên tỉnh Hưng Yên

– Hội Sinh viên tỉnh Phú Yên

– Hội Sinh viên tỉnh Vĩnh Long

– Hội Sinh viên thành phố Cần Thơ

* 05 Hội Sinh viên đại học quốc gia, Đại học khu vực:

– Hội Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội.

– Hội Sinh viên Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

– Hội Sinh viên Đại học Thái Nguyên.

– Hội Sinh viên Đại học Huế.

– Hội Sinh viên Đại học Đà Nẵng.

* 57 tổ chức Hội Sinh viên cấp trường trực thuộc và các Hội Sinh viên cấp trường không trực thuộc.

* 03 tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài:

– Hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp.

– Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc.

– Hội Sinh viên Việt Nam tại Hà Lan.

* Tổng số hội viên là khoảng 700.000 người.

 

5. Mục đích, nhiệm vụ của Hội Sinh viên Việt Nam:

Hội Sinh viên Việt Nam đoàn kết, tập hợp rộng rãi mọi sinh viên Việt Nam với mục tiêu:

– Đoàn kết, khuyến khích, giúp đỡ hội viên, sinh viên trong học tập và rèn luyện, hoàn thành nhiệm cụ của người sinh viên, góp phần xây dựng nhà trường vững mạnh.

– Giáo dục lý tưởng, truyền thống đạo đức, lối sống và ý thức pháp luật cho hội viên, sinh viên.

– Phản ánh nhu cầu, nguyện vọng của sinh viên; tham gia đề xuất các chủ trương chính sách liên quan đến sinh viên. Tổ chức các hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ các quyền lợi hợp pháp, chính đáng của hội viên, sinh viên và tổ chức Hội.

Để lại bình luận của bạn tại đây

bình luận

Be First to Comment

Hãy đưa ra bình luận của bạn