Học bổng Vừ A Dính dành cho đối tượng là học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên, vận động viên, nhà khoa học trẻ là người dân tộc thiểu số, miền núi có sáng kiến, mô hình, công trình hoạt động mang lại lợi ích thiết thực cho các vùng miền núi, biên giới, hải đảo (cá nhân và tập thể).

Học bổng Vừ A Dính

Học bổng Vừ A Dính năm 2017

Để lại bình luận của bạn tại đây

bình luận

Single Post Bottom here